شادی

شاد باش

 
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  

چه کسي کشت مرا ؟

همه با آينه گفتم ، آري

همه با آينه گفتم ، که خموشانه مرا مي پاييد ،

گفتم اي آينه با من تو بگو

چه كسي بال خيالم را چيد ؟

چه كسي صندوق جادويي انديشه من غارت كرد؟

چه كسي خرمن رويايي گل هاي مرا داد به باد؟

سر انگشت بر آيينه نهادم پرسان :

چه كس آخر چه كسي كشت مرا

كه نه دستي به مدد از سوي ياري برخاست

نه كسي را خبري شد نه هياهويي در شهر افتاد ؟!

آينه

اشك بر ديده به تاريكي آغاز غروب

بي صدا بر دلم انگشت نهاد.


کلمات کلیدی: