شادی

شاد باش

 
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢٧  

mybirthday

آ ... آسمان باردار بود و مادر هم ! هوا بوی باران ميداد و چشمها همه مظطرب بود ...کی باران ميآيد؟

ب...باران می آمد .آن روز که زاده شدی مثل باران باران باران ....

 

آ ... آواز باران روی شيشه های خانه دلنشين بود و چشمهای پر از اظطراب حالا ديگر پر از آرامش بود.

 

ن نامت را شادی گذاشتند و خدا آنروز ميدانست چه در انتظارت است !  همچون   مادر موعود ويا ديگر قهرمانان خاموش اين قرون مرد مشتری آوازه و شکوه است و زن بهای آن را می پردازد

تولدم مبارک!


کلمات کلیدی: