شادی

شاد باش

 
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  

من كه مي دانم شبي عمرم به پايا ن مي رسد نوبت خاموشي من سهل و آسان مي رسد

من كه مي دا نم كه تا سر گرم بزم ومستي ام مرگ ويرا نگرچه بي رحم وشتا بان مي رسد

پس چرا عاشق نباشم پس چرا عا شق نبا شم

من كه مي دا نم به دنيا اعتبا ري نيست نيست بين مرگ و آ دمي قول و قراري نيست نيست

من كه مي دانم ا جل نا خوا نده و بيداد گر سرزده مي آ يد و راه فراري نيست نيست

پس چرا عا شق نباشم پس چرا عاشق نباشم


کلمات کلیدی: