سلام

من اززمانی که وارددبيرستان شدم شيمی خيلی دوست داشتم.

اماخوب به اينکه يه روزی بخوام تودانشگاه اين رشته روبخوانم اصلا

فکرنمی کردم!به هرحال زدواين جورياشد14.gifبه هر حال باسه خودم آرزوی

موفقيت ميکنم03.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
Atoosa

Hello, You will be succecful, I know that. Sometimes we start a way in our life that we never predict it.But then we will understand it was the best way that god could ever gave us.