من از نهايت شب حرف ميزنم
من از نهايت تاريکی
و از نهايت شب حرف ميزنم
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بياور
و يک دريچه که از آن
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

سلام.....زندگی تازگيها خيلی يک نواخت شده!!!!

17.gif23.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید