07.gif07.gif07.gif07.gif10.gif

تولدتولدتولدم مبارک04.gif

happy birthday to me04.gif

lalalallalalalalalalalalal

 

_______@@_________

_______@@_________

_______@@_________

_______@@_________
_______@@_________
_______@@_________
_______@@_________
_______@@@@@@__
_______@@@@@@__

_______@@@@______
_____@@_____@@___
____@@_______@@__
___@@_________@@_
___@@_________@@_
____@@_______@@__
_____@@______@@__
_______@@@@@____

___@@@____@@@__
_____@@____@@____
______@@__@@_____
_______@@_@@_____
________@@@_______
_________@@________

________@@@@@@_
________@@@@@@_
________@@_________
________@@_________
________@@@@@@_
________@@@@@@_
________@@_________
________@@_________
________@@@@@@_
________@@@@@@_

________@@_________
________@@_________
________@@_________
________@@_________
________@@_________
________@@_________
________@@@@@@__
________@@@@@@__

_____@@@_____@@@_
_____@@@_____@@@_
______@@@___@@@__
_______@@@_@@@___
_________@@@@______

_________@@@@______
_________@@@@______
_________@@@@______
_______@@@@@@____

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
mosafer

به خانه ميرفت با كيف و كلاهي كه بر هوا بود دعواكردي باز ؟ مادرش پرسيد چيزي دزديدي؟ پدرش پرسيد و برادرش كيفش را در جستجوي چيزي كه در دل نهفته بود زير و رو ميكرد و تنها مادر بزرگش شاخه گل خشكيده اي را در دست فشرده كتاب هندسه اش ديد وخنديد...

سارا

kheili jaleb bood thankyau[تایید]